Red Purple Black

Djeca na skijama

IspisE-mail

Pitanje koje često postavljaju roditelji manje djece je pitanje - kada je idealno vrijeme da se djeca započnu baviti skijanjem.

Ono što je najvažnije svakako je da sa djecom rade stručni ljudi, treneri – učitelji, a najidealnije bi bilo da djeca rade uvijek u grupi, jer se u društvu druge djece lakše opuste. Pri tome se mora voditi računa da djecu ne treba tjerati da stanu na skije.
Nije važno hoće li dijete proskijati kad to roditelji žele, važnije je da dijete sa zadovoljstvom ide na skijanje.

Kod djece značajnu ulogu igraju okruženje i motivacija pa stoga učitelj kod njih treba poticati što više zabavnih sadržaja, uz primjenu rekvizita te puno humora,  ali i stjecati te graditi povjerenje. Osnova učenja skijanja kod djece mora biti igra, a učitelj mora biti osjetljiv na potrebe djece kao što su umor, glad, hladnoća i drugo. Djeci je kod učenja skijanja dobro ubaciti neki lik iz poznatog crtanog filma, a u komunikaciji treba se koristiti kratkim i jasnim rječnikom te koristiti puno demonstracije jer djeca upijaju vizualnu informaciju puno bolje nego odrasli.
Na svim ozbiljnijim skijalištima postoji ograđeni prostor samo za djecu mlađe dobi pa tako prolaze kroz mede, zaobilaze žirafe ili slično što im stvara dojam igre, a kroz igru će naučiti skijati.

Kod određivanja dobne granice za početak skijanja kod djece, treba voditi računa da djeca imaju različitu motoričku razvijenost, zato je jako važno svakom djetetu prići individualno, uzimajući u obzir sve osobitosti djeteta.
Jako je važno dijete zaštititi od prevelikih ambicija roditelja i njegovu sigurnost staviti na prvo mjesto te omogućiti da učenje skijanja bude pozitivno razvojno iskustvo.

Skijanje kod male djece razvija usklađivanje pokreta, okretnost, osjećaj za ravnotežu, a sve dalje i izdržljivost te upornost.
U sasvim maloj dobi početak skijanja je uglavnom na malim skijama koje se jednostavno pričvrste za cipele, a potom i sa pancericama i skijama s vezovima. Djeca obavezno trebaju imati kacigu, a pri odijevanju paziti da im bude ugodno, ali ne i previše toplo što će ih ometati na skijalištu.